כדי לשפר את פוטנציאל השיווק הבינלאומי שלך אנו מציעים את הפעולות הבאות:                                        English

 סקירה של חומר שיווקי אפקטיבי באנגלית

Review of Effective English Marketing Material

 שלב 1.סקירה מעמיקה של חומרי השיווק הבינלאומיים הנוכחיים שלך באנגלית: אתר אינטרנט, עלונים, דפי מוצר, חוברות, קטלוגים ומצגות מכירות. אנו מציגים לכם דו”ח ברור של מסקנותינו לגבי האפקטיביות של החומר הנוכחי, וההמלצות שלנו.

שלב 2. מבוסס על הדו”ח שלנו, אנחנו מחליטים ביחד את השלב הבא. זה יכול לנוע בין עריכה של הטקסט בשימוש בחומר הנוכחי, לבין הכנת חומר חדש.

שלב 3. עכשיו יש לך חומר שיווקי המתוקן שלך. יחד אנו קבועים לוח זמנים לבדיקה חוזרת, תחזוקה ועדכונים.

שלב 4. ביחד אנחנו מסכימים על זמן הכנה סביר כדי להכין את החומר חדש לפרויקטים מיוחדים, כגון תערוכות או מבצעים מיוחדים.

אנחנו יכולים לתמוך ולאמן את הצוות שלך בתהליך לעיל, או לדאוג לייצור חומר חדש בשמך, המבוסס על המידע שלך. יתכנו דרישות נוספות, שבהן נוכל לדון.

לפרטים נוספים נא לפנות ל:

ונסה קליסקי

שיווק  BlueStream

CONTACT

Share and Follow